Informace o nás

ZKO 524 Doksy je spolkem zaměřeným na sportovní kynologii. 

Vznikla na základech dřívějšího svazarmovského kynologického oddílu založeného v roce 1952. Od roku 1990 je registrovanou organizační složkou Českého kynologického svazu s vlastní právní subjektivitou, jednající samostatně svými volenými orgány a řídící se při svojí činnosti normativy svého zřizovatele, tj. ČKS

Za dobu existence ZKO prošlo výcvikem mnoho psovodů se psy nejrůznějších plemen. Do naší organizace zveme srdečně všechny pejskaře, kteří chtějí dát svému psovi dopřát základní či pokročilý výcvik. Plemenná příslušnost ani čistokrevnost psů není nijak limitující, výcvik je přizpůsoben.

ZKO Doksy 524 plní spolehlivě dlouhá léta svojí tradiční úlohu, tj. přiblížit kynologický sport a kynologii vůbec nejširší veřejnosti a mladým psovodům ze zájmem o tento krásný sport. Psi jsou připravováni dle svého věku a schopností ve třech základních oblastech – poslušnost,stopa a obrany. V rámci psů se zájmem o výstavní karieru provádíme během výcviku i simulace pohybu ve výstavních kruzích k posílení jejich výstavních ambicí

Jak jsme si ověřili dlouhodobou praxí, úspěšnost jednotlivých psů je daná soustavnou a dlouhodobou prací, vyváženým vztahem mezi psovodem a jeho psem a zájmem o kynologii jako takovou. Bohužel se často setkáváme s představou, kdy se psovod domnívá, že začne docházet na treninky a do pár týdnů bude jeho pes zvládat nejnáročnější cviky a povely. Takové zázraky neumí nikdo a nedokážeme je ani my. Šikovný a motivovaný psovod ale se svým psem s naší pomocí dosáhne viditelných pokroků a pokud jeho motivace neopadne, může do budoucna pomýšlet i na vyšší mety. Co ale můžeme garantovat je to, že psy na našem cvičišti bude výcvik bavit

Samozřejmou a neformální součástí výcviku je i to, že výcvikáři a zkušenější kynologové nemají problém v přátelském duchu a dobré víře poradit svým méně zkušeným kolegům s jejich konkrétními problémy ve výcviku a výchově jejich psa.

Pro připravené psy pořádáme pravidelně zkoušky a závody za účasti Svazových rozhodčích a figurantů. Dle dohody a zájmu vyjíždíme také na intenzivní víkendová výcviková soustředění

Vyhledávání

Kontakt

ZKO 524 DOKSY www.zkodoksy.cz Bezdězská, 472 01 Doksy Předseda (výcvikář)
Josef Novotný
telefon: 776 698 857

Pokladník (jednatel)
Daniela Rimpelová
telefon: 737 411 897

Hospodář
Petr Chlumský

Revizor
Dana Rytířová