ČLENSTVÍ

ZKO Doksy 524 není organizací zaměřenou na zisk. Proto se členové aktivně podílejí, mimo běžné poplatky spojené se členstvím, na brigádnické činnosti v rámci údržby našeho areálu. Velké brigády probíhají přibližne 4-6x ročně (člen má povinnost odpracovat min.10 hod ročně). Figurantská činnost je částečně zajišťována v rámci našeho ZKO interně ( bez poplatku). Pravidelně je zván extení figurant za úplatu (nad rámec běžných členských poplatků).

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

ČLEN ZKO  
Nový aktivní člen 950 Kč/rok
Aktivní člen 650 Kč/rok
Kotec 50 Kč/rok
Necvičicí člen 300 Kč/rok(udržovací příspěvek, rodinný příslušník apod.)

 

HOSTOVÁNÍ  
Roční  (12 měsíců) 1200 Kč
1/2 roku (6 měsíců) 700 Kč
1/4 roku  (3 měsíce) 400 Kč
Kotec 100 Kč
Jednorázový výcvik(bez obrany) 50 Kč
První návštěva ZDARMA
   

 

Dotazy spojené se členstvím Vám ráda odpoví Daniela Rimpelová tel. 737 411 897

 

Vyhledávání

Kontakt

ZKO 524 DOKSY www.zkodoksy.cz Bezdězská, 472 01 Doksy Předseda (výcvikář)
Josef Novotný
telefon: 776 698 857

Pokladník (jednatel)
Daniela Rimpelová
telefon: 737 411 897

Hospodář
Petr Chlumský

Revizor
Dana Rytířová